Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab får toppbetyg av sina medarbetare

Årets medarbetarundersökning visar att Besqab har bland de mest nöjda medarbetarna i branschen. Lojala och engagerade medarbetare som är stolta över att jobba på Besqab.

Besqab genomför årligen medarbetarundersökningar som även tidigare år visat höga värden på arbetsglädje, engagemang, motivation och lojalitet. Årets resultat, som har en svarsfrekvens på 96 procent, visar än högre grad av nöjda och engagerade medarbetare och att de är stolta över att jobba på Besqab.

De faktorer som främst påverkar arbetsglädjen och lojaliteten är samarbetet med kollegorna, arbetsuppgifterna i sig samt företagets anseende i stort. Även högt förtroende för ledningen påverkar resultatet positivt. Resultatet är likvärdigt mellan könen, och även mellan medarbetare och chefer samt mellan tjänstemännen på kontoret och personalen ute på byggarbetsplatserna.

- Vi arbetar aktivt och långsiktigt med medarbetarnöjdhet. Det är viktigt för oss att behålla våra kompetenta medarbetare och vi vill förstås också locka nya medarbetare i och med att Besqab växer, säger Sofia Ljungdahl, stabschef på Besqab. Vi är övertygade om att högt engagemang korrelerar med nöjda kunder och god lönsamhet.

- Nu arbetar vi vidare med vårt utvecklings­arbete och uppföljningen av resultatet för att göra ett bra Besqab till ett ännu bättre Besqab, säger Sofia Ljungdahl.

FAKTA OCH RESULTAT
Metod: Webbenkät under våren 2016
Svarsfrekvens: 96%                                                                                                    
Källa: Ennova    

Huvudresultat (index 0-100)   
Arbetsglädje 79 (branschen 73, top in class* 75+) 
Lojalitet 88 (branschen 79, top in class* 80+)      

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Ljungdahl, Stabschef
sofia.ljungdahl@besqab.se
08-409 416 91

*”Top In Class” är ett snittvärde av Ennovas undersökta företag som har högst resultat oavsett bransch.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.