Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Sofia Ljungdahl ny medlem i Besqabs koncernledning

Sofia Ljungdahl tar plats i Besqabs koncernledning från den 1 februari 2016 och tillträder samtidigt tjänsten som Besqabs stabschef med ansvar för Marknad, IT och HR.

Sofia Ljungdahl har bred erfarenhet med ett långt förflutet inom branschen där hon haft olika roller såsom affärsenhetschef och medlem i koncernledning. Sofia rekryterades till Besqab i maj 2015.

- Sofia tar med sig gedigen kompetens till Besqabs ledningsgrupp, ett värdefullt bidrag till det intensiva arbetet med att fortsätta utveckla Besqab, säger Anette Frumerie, VD, Besqab.

I samband med Sofias tillträde lämnar Rebecca Prytz, kommunikationschef, sin plats i Besqabs koncernledning.

Besqabs koncernledning utgörs av åtta personer:
Anette Frumerie, VD
Björn Somnäs, Ekonomichef
Bo Björfors, Chef Fastighets­utveckling
Staffan Grundmark, Regionchef Stockholms Stad
Albert Koistinen, Regionchef Uppsala
Sofia Ljungdahl, Stabschef
Lotta Niland, Regionchef Stockholms län
Johan Westring, Chef Affärsutveckling/ Exploatering

För mer information, kontakta                            
Anette Frumerie, VD 08-630 16 20
anette.frumerie@besqab.se

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Bilder

  • Sofia Ljungdal.jpg