Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab förvärvar i Täby – planerar cirka 200 bostäder

PRESS­MEDDELANDE  2017-06-19

Besqab förvärvar två projekt med totalt cirka 200 bostads­byggrätter med attraktiva lägen i Roslags Näsby, Täby. Säljare är Klövern.

De cirka 200 byggrätterna som Besqab förvärvar av Klövern ligger i Roslags Näsby i Täby och bostäderna ersätter en tidigare parkeringsplats och butiksbyggnader. Det ena projektet om cirka 80 bostäder kommer att bidra till att det befintliga gångstråket vid Konvaljparken upplevs som både trevligare och tryggare. Det andra som ligger i söder i Pentavägsområdet möjliggör cirka 120 lägenheter, samt några verksamhetslokaler i bottenvåningen och har en fin grönskande innergård. Boende i de båda fastigheterna kommer att ha direkt närhet till Roslagsbanan.

-          Vi har sedan tidigare utvecklat flera områden med eftertraktade bostäder i Täby och det är glädjande att vi nu får möjlighet att fortsätta utveckla Täby, säger Anette Frumerie, vd på Besqab.

Besqab planerar för bostads­rätter i storleksordningen ett- till fyrarumslägenheter.

-          Dessa kommer att tilltala en bred målgrupp med personer i olika faser i livet och områdena kommer att skapa nya mötesplatser i en förlängning av kärnan kring Täby Centrum, säger Anette Frumerie.

Planbesked har erhållits från Täby kommun och tillträde sker efter laga kraftvunnen detaljplan. Avtalet med Klövern är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Köpeskillingen beräknas uppgå till cirka 200 Mkr.

För ytterligare information:

Johan Westring, chef affärsutveckling och exploatering, tel. 08-409 416 39 johan.westring@besqabs.e
Charlotte Näsström-Morén, kommunikationschef, tel 08-409 415 62 charlotte.nasstrom-moren@besqab.se

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

. 

Bilder

  • Besqab förvärv Roslags Näsby 170619.JPG