Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqabs årsredovisning2016 publicerad på besqab.se

PRESS­MEDDELANDE 2017-04-05

Besqabs årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på Besqabs webbplats investors.besqab.se. En utskrift finns även tillgänglig på Besqabs huvudkontor på Kemistvägen 17 i Täby.

Årsredovisningen i tryckt format kommer att finnas på Besqabs huvudkontor från den 12 april och distribution av den tryckta årsredovisningen till aktieägare och intressenter som beställt sådan påbörjas samma dag. 
En tryckt årsredovisning kan, förutom på Besqabs webbplats, beställas genom att skicka e-post till ir@besqab.se, skriva till Besqab AB, Box 1328, 183 13 Täby eller ringa till Besqab på telefon 08-409 416 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409 416 20
Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 08-409 416 17 

Denna information är sådan som Besqab är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner,
för offentliggörande den 5 april 2017 kl 09:00.

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

.