Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab får markanvisning i Hagastaden

Regulatorisk information
Besqab har fått en markanvisning i Hagastaden i Stockholms innerstad och planerar för cirka 150 bostads­rätts­lägenheter. Beslutet togs i Exploateringsnämnden under torsdagkvällen.

Besqab kommer att vara med och utveckla Hagastaden i Stockholms innerstad. Detta stod klart under torsdagkvällen då Exploateringsnämnden beslutade om en markanvisning för kvarteret Organellen, innehållande cirka 150 byggrätter. Kvarteret ligger i de sydöstra delarna av Hagastaden och gränsar i söder till Norra Stationsgatan, i väster till Dalagatans förlängning och i norr mot den nya parken Norra Stationsparken. 

-       Vi är mycket glada för det här förvärvet i den nya spännande delen av Vasastan. Vår starka finansiella ställning möjliggör den här typen av affärer och byggrätter i Stockholms innerstad passar väl in i vår byggrättsportfölj, säger Anette Frumerie, VD.

-       Detta kommer att bli en av Stockholms mest attraktiva nya stadsdelar att bo och leva i. Ett nytt och bekvämt innerstadsboende med folkliv, butiker, restauranger och gallerior i kombination med företag och verksamheter med anknytning till Life Science. Dessutom mycket goda kommunikationer som tunnelbana, buss och pendeltåg inom gångavstånd, säger Johan Westring, chef för affärsutveckling och exploatering.

Priset är 27 400 kronor/kvm för bostad och 8 000 kronor/kvm för lokaler.

Besqab planerar att börja bygga garaget till bostäderna
sommaren 2019. Säljstart planeras till 2020. Byggstart av bostäderna planeras till hösten 2020. 
 
För mer information:
Johan Westring, chef affärsutveckling och exploatering 08-409 416 39 johan.westring@besqab.se
Christina Durling, kommunikationschef 08-409 416 26 christina.durling@besqab.se
 

Denna information är sådan information som Besqab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 24 augusti 2018 kl. 08.00. 
 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Bilder

  • Karta kv Organellen.JPG