Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab avslutar året med att produktionsstarta tre nya bostads­projekt i attraktiva lägen

Regulatorisk information
Alla myndighetsbeslut är på plats och tack vare god marknadskontakt kan Besqab produktionsstarta 118 bostäder i tre bostads­projekt i december. Den andra och sista etappen med 67 bostads­rätts­lägenheter i Vélo i Årstaberg, 46 bostads­rätts­lägenheter i en första etapp i Nacka strand samt Parkvillorna, fem villor med äganderätt i Uppsala.

Bostads­rätts­projektet Vélo i Årstaberg med totalt 172 lägenheter säljstartades i mars 2019 och en första etapp om 105 lägenheter produktionsstartades under andra kvartalet. Projektet har haft god marknadskontakt och Besqab produktionstartar nu de resterande 67 bostäderna.

- Vi är väldigt glada att kunna produktionsstarta även de sista bostäderna i Vélo, säger Staffan Grundmark, Besqabs regionchef för Stockholms stad. Här kan du leva hållbart i innerstans närhet och med Liljeholmskajen, kollektivtrafik, skola och grönområden alldeles intill. Inflyttning planerar vi till efter sommaren 2021.

I oktober säljstartade Besqab ett nytt kvarter i Nacka strand med totalt 200 bostads­rätts­-lägenheter. Projektet har mottagits väl av marknaden och den första etappen om 46 bostäder produktionsstartar nu i december.

- I Nacka strand bygger vi bostäder i ett högt läge med utsikt över Saltsjön och Djurgården, säger Lotta Niland, Besqabs regionchef för Stockholms län. Ett väldigt fint projekt som vi är glada att starta. Vi räknar med att de första kunderna kan flytta in i början av 2022.

I Besqabs stadsdelsprojekt Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala säljstartade Besqab i november fem eftertraktade villor med äganderätt vilka produktionsstartas under december.

Villorna kompletterar Besqabs övriga projekt i området väl och samtliga fem hus är redan bokade, säger Sofia Ljungdahl, Besqabs regionchef i Uppsala.Besqab har tidigare under året också sälj- och produktionsstartat 33 småhus med blandad upplåtelseform i det nu slutsålda Ekparken i Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala. Därtill har hyresrättsprojektet Lindallén i Uppsala produktionsstartat med totalt 253 hyresrättslägenheter.

Kontaktpersoner:
Staffan Grundmark, regionchef Stockholms stad, 08-409 416 30, staffan.grundmark@besqab.se
Lotta Niland, regionchef Stockholms län, 08-409 416 46, lotta.niland@besqab.se
Sofia Ljungdahl, regionchef Uppsala, 018-470 58 20, sofia.ljungdahl@besqab.se
Christina Durling, kommunikationschef, 08-409 416 26, christina.durling@besqab.se

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Bilder

  • Besqab Vélo Årstaberg.jpg
  • Besqab Nacka strand.jpg
  • Besqab Parkvillorna Uppsala.jpg