Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Besqabs bokslutskommuniké

Besqab offentliggör bokslutskommunikén för 2018 torsdagen den 21 februari 2019 klockan 07:30.

Klockan 10:00 håller vi en telefonkonferens för investerare, analytiker och journalister där Anette Frumerie, VD och Magnus Ekström, CFO presenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. 

Presentationen hålls på svenska.

För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, ring in på följande telefonnummer:

Sverige: +46 (0)8 506 921 80
Storbritannien: +44 (0)84 4571 8892  
Övriga destinationer: +44 (0) 2071 928000

Ange konferens-ID: 4881577 

Vänligen ring in för registrering minst fem minuter innan telefonkonferensen startar.

För att följa konferensen online gå till https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q4-2018 

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på www.besqab.se/investerare i samband med offentliggörandet. Presentationen finns tillgänglig i samband med telefonkonferensen och senare samma dag kommer även en inspelning av telefonkonferensen att finnas tillgänglig på hemsidan.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: Tel: 08-409 415 52

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Ladda ner