Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Sofia Ljungdahl blir Besqabs nya regionchef i Uppsala

Sofia Ljungdahl har haft rollen som stabschef på Besqab sedan maj 2015 och suttit i koncernledningen sedan februari 2016, med ansvar för produktion, HR och IT. Sofia har bred erfarenhet med över 20 år inom bostads­branschen.

-       Sofia tar med sig gedigen kompetens till Uppsalakontoret, ett värdefullt bidrag till det intensiva arbetet med att fortsätta utveckla regionen, säger Anette Frumerie, VD på Besqab. Jag är glad att Sofia tackade ja till det här jobbet. Vi har arbetat ihop tidigare och jag känner väl till hennes kvalitéer.

-       Det ska bli mycket inspirerande att få ta ansvaret för Uppsala där Besqab just nu har alla olika boendeformer i produktion; småhus, bostädsrättslägenheter, hyresrätter och vårdboende. Därutöver har vi en fantastiskt fin byggrättsportfölj i Uppsala som jag hoppas kunna bidra till att förverkliga genom min erfarenhet i bostads­branschen, säger Sofia Ljungdahl.

Sofia tillträder som regionchef den 7 oktober. I samband med detta lämnar Albert Koistinen rollen som regionchef och övergår till tjänsten som Affärsutvecklare i Uppsala. Albert lämnar även i och med detta Besqabs koncernledning.

Om Sofia Ljungdahl
Född 1969, civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i väg- och vattenbyggnadsteknik.
Tidigare projektutvecklings­chef vid Rikshem AB, VD för Peab Bostad AB. Erfarenhet från ledande befattningar i JM-koncernen inom såväl byggverksamhet som projektutveckling och nu närmast fyra år som stabschef på Besqab.

För mer information:
Anette Frumerie, VD, 08 - 409 416 20, anette.frumerie@besqab.se
Sofia Ljungdahl, stabschef, 08 - 409 416 91, sofia.ljungdahl@besqab.se

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Bilder

  • Sofia Ljungdahl 1.jpg