Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab förvärvar attraktivt bostads­projekt i Mariehäll i Bromma

Regulatorisk information
Besqab förvärvar ett bostads­projekt med lagakraftvunnen detaljplan i Mariehäll i Bromma från Niam. Projektet avser en påbyggnad av en befintlig industrifastighet i kvarteret Vandenbergh och omfattar totalt cirka 275 bostäder samt en förskola och ett LSS-boende. Kvarteret ligger centralt, nära Sundbybergs centrum, i ett högt läge invid Bällstaån. Produktionsstart planeras under 2021.

Mariehäll har de senaste 20 åren successivt omvandlats till en populär och levande stadsdel mellan Bromma och Sundbyberg. Besqab har genom åren framgångsrikt utvecklat flera attraktiva projekt i området såsom Bällstabacken, Margretero, Bällstablick och Båtsman i närliggande Annedal.

- Vi är glada att göra det här förvärvet i den här populära delen av Bromma som vi känner väl, säger Johan Westring, Chef för Affärsutveckling och Exploatering på Besqab. Det är en stadsdel med mycket goda bostads­kvalitéer invid Bällstaån och med gångavstånd till centrala Sundbyberg med affärer, service och kommunikationer.

De förvärvade fastigheterna ligger i huvudsak ovanpå en befintlig stabil industribyggnad, ursprungligen uppförd för tryckeriverksamhet. Projektet innefattar totalt 275 bostäder där majoriteten är lägenheter som kommer att uppföras i en påbyggnad om 4-7 våningar på taket till tryckeribyggnaden. Därutöver planeras för stadsradhus, LSS-bostäder och en ny förskola.

- Förvärvet är ett bra tillskott till vår fina byggrättsportfölj. Med en färdig detaljplan kan vi med kort startsträcka erbjuda attraktiva bostäder i ett högt och fritt läge med utsikt över Bällstaån. Projektet är ett av de sista nybyggnadsprojekten i närområdet och den nya strandpromenaden, som kommer att anläggas av kommunen, stärker platsens kvalitéer ytterligare, säger Carola Lavén VD för Besqab.

Underliggande fastighets­värde uppgår till cirka 385 Mkr. Tillträde och betalning sker under sommaren 2021. Detaljplanen har vunnit laga kraft och produktionsstart sker i etapper där den första etappen planeras till andra halvan av 2021.
Kontaktpersoner:
Carola Lavén, VD, 08-409 415 57, carola.laven@besqab.se

Johan Westring, Chef Affärsutveckling och Exploatering, 08-409 416 39, johan.westring@besqab.se
 

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 23 december 2020 klockan 10:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • Mariehäll Kv Vandenbergh.JPG