Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab produktionsstartar 97 ägarlägenheter i Hagastaden

Regulatorisk information
Besqab tar ytterligare ett viktigt steg och startar produktionen av sina första ägarlägenheter i Stockholm. I ett attraktivt läge i Hagastaden produktionsstartas nu 97 ägarlägenheter i projektet Legera vid hörnet Norra Stationsgatan och Dalagatan.

I Hagastaden, där Dalagatan möter Norra Stationsgatan uppför Besqab ett nytt kvarter med knappt 200 lägenheter och stadsradhus. Den första etappen om 97 lägenheter som nu produktionsstartas, uppförs som ägarlägenheter. Den andra etappen om 98 lägenheter planeras att uppföras som bostads­rätter och produktionsstartas i ett senare skede.

- Hagastaden växer fram till en ny spännande stadsdel med en unik karaktär. Vi fick förtroendet från Stockholms stad 2018 genom en markanvisning och vi såg direkt potentialen i det här kvarteret, säger Staffan Grundmark, regionchef på Besqab.

Legera är ett av Besqabs innerstadsprojekt och utgör en del av nya Hagastadens utveckling. I samband med Stockholms stads byggnation av gatorna genomfördes byggnationen av garaget för kvarteret och nu produktionsstartas den första etappen av bostäderna i den östra delen. För att göra det möjligt att visa kunderna de effektiva plan-lösningarna samt den höga standarden på material har tre visningsbostäder färdigställts.

- Detta är vårt första projekt med ägarlägenheter och det är glädjande att det har tagits emot så väl av marknaden sedan vi startade försäljningen i somras. Det positiva gensvaret visar att det finns en efterfrågan på upplåtelseformen ägar-lägenheter och att vi har utvecklat välplanerade lägenheter som våra kunder värdesätter, säger Carola Lavén, VD på Besqab.

Fakta om bostads­projektet Legera Hagastaden
Totalt 195 lägenheter

BOSTADS­STORLEKAR 1 - 6 rum och kök  
ARKITEKT Lindberg Stenberg Arkitekter
STATUS Garageplanet klart                          
INFLYTTNING Från tredje kvartalet 2022 
UPPLÅTELSEFORMER Ägarlägenheter, Stadsradhus i ägarform, Bostads­rätter
LÄGE Hörnet Norra Stationsgatan/Dalagatan med gångavstånd till Odenplans station och grönområden i Hagaparken

För mer information: 
Carola Lavén, VD Besqab,
carola.laven@besqab.se telefon 08-409 415 57
Staffan Grundmark, regionchef, staffan.grundmark@besqab.se telefon 08-409 416 30

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 13 november 2020 klockan 14:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Bilder

  • Legera Hagastaden - Unit B1 - Final.jpg