Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqabs projekt BRF ZickZack i Kärrtorp blir en av de första föreningar som får kvalitetsstämpeln Trygg BRF

Kvalitetsmärkningen Trygg BRF är till för att öka tryggheten för bostads­kunden och bidrar därmed till att höja branschstandarden och få en sund konkurrens på lika villkor mellan bostads­bolagen. Besqabs bostads­projekt BRF ZickZack i Kärrtorp är en av de första bostads­föreningarna i branschen som fått märkningen.
 

- Besqab är en av initiativtagarna till Trygg BRF därför att vi som bostads­utvecklare värnar om konsumenttryggheten och vill visa en transparens i våra bostads­rätts­-föreningars ekonomi, säger Staffan Grundmark regionchef på Besqab och ledamot i styrelsen för Trygg BRF. Därför är det extra roligt att BRF ZickZack i Kärrtorp är en av de första föreningar som fått kvalitetsstämpeln Trygg BRF och som gått igenom alla de olika stegen av kontroller. Ambitionen är att samtliga av Besqabs bostads­rätts­föreningar ska få Trygg BRF’s kvalitetsstämpel.

Kvalitetsmärkningen Trygg BRF måste uppfylla en rad krav som berör hela processen, från vad som ska ingå i ansökan, ordning på bygglov, ansvarsförsäkringar och garantiåtaganden, till vad som ska ingå i överlämningen av projektet. När projektet godkänts av Trygg BRF betyder det att det uppfyller fler och tuffare villkor än vad lagstiftningen och myndigheternas regelverk kräver. Kraven som ska uppfyllas kan delas in i tre kategorier: ekonomi, långsiktighet och trygghet.

- En bostads­affär är ofta den största affären man gör i sitt liv, säger Malin Castenvik, försäljningschef på Besqab. Därför är det viktigt för oss att kunna presentera en bostads­rätts­förening med hållbar ekonomi och att den kan jämföras med andra bostads­rätts­föreningar.

Kontaktpersoner:
Staffan Grundmark, regionchef, 08-409 416 30, staffan.grundmark@besqab.se

Malin Castenvik, försäljningschef, 08-409 415 37, malin.castenvik@besqab.se

Trygg Bostads­rätts­marknad är ett branschinitiativ och en organisation för stärkt konsumentskydd på bostads­marknaden. Med märkningen Trygg BRF blir det enklare för den som köper en nyproducerad bostads­rätt att göra ett klokt val. Initiativet Trygg Bostads­rätts­marknad är stiftat av bostads­aktörerna Besqab, OBOS, JM, Peab, Skanska, Veidekke och Bostads­rätterna. För att säkerställa en rättssäker process utfärdas själva märkningen Trygg BRF av den oberoende aktören Gar-Bo.

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • 20200622_6350.jpg
  • Trygg Brf.jpg