Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Stort steg i utvecklingen av nya området Skeppskajen i Uppsala

Efter drygt 150 år av produktion av kvarnprodukter kommer nu Lantmännens tomt vid Fyrisån omvandlas till Skeppskajen - ett nytt kapitel i områdets historia. Här kommer Besqab och Ikano Bostad att bygga 900 bostäder. Nu säljer Besqab och Ikano Bostad tre kulturhistoriska byggnader till Atrium Ljungberg. Tillsammans skapar vi en ny och levande stadsdel med bostäder, kontor, nöje och kultur.

Skeppskajen med sitt centrala läge, sin industrikaraktär och närheten till ån är en unik plats i Uppsala. Kvarteret kommer att präglas av sin ursprungliga miljö med dess industrikaraktär samt gränderna och stråken ner mot Fyrisån.

- Med Uppsalas bästa solläge blir Skeppskajen en del av Uppsala där människor inte bara bor utan också möts – på ett torg, på en krog, på en utställning eller bara för att ta del av ett stadsliv som är öppet för alla, säger Åsa Lehto, verksamhetschef för Skeppskajen.

I området finns tre kulturhistoriska byggnader, Tegelsilon, Kvarnen och Jästfabriken, mer kända som Ångkvarnen för Uppsalaborna. Dessa har ett högt kulturhistoriskt värde och kommer i det nya Skeppskajen bli en viktig mötesplats för alla som bor, besöker och arbetar i området. Som ett led i att förverkliga utvecklingen av Skeppskajen säljer därför Besqab och Ikano Bostad dessa byggnader till Atrium Ljungberg. Byggnaderna kommer innehålla kontor, publika ytor och levande bottenvåningar och planeras vara klara för inflyttning under 2026. Här kommer de nya bostäderna möta den industrihistoria som finns i området och när Skeppskajen fylls med nytt innehåll utvecklas en ny och levande mötesplats.

- I kombination med nya bostads­hus och mötesplatser kommer det att bli en varierad och levande stadsdel där du både kan arbeta och bo. Några hus kommer att påminna om historien, andra ge en känsla av en modern stad i tiden. Atrium Ljungberg har en gedigen erfarenhet att utveckla stadsliv i gamla kulturbyggnader och vi är därför väldigt glada att kunna genomföra den här affären och den fortsatta utvecklingen tillsammans med dem. De blir ett bra komplement till vårt bostads­kunnande, fortsätter Åsa Lehto.

Detaljplanen för området är just nu på granskning till den 11 januari. När detaljplanen vinner laga kraft kommer rivningsarbeten att starta för att lämna plats för utvecklingen av de nya kvarteren.


Kontaktpersoner:
Åsa Lehto, verksamhetschef Skeppskajen, 08-409 416 70, asa.lehto@besqab.se
Christina Durling, kommunikationschef, 08-409 416 26, christina.durling@besqab.se

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • bild kulturstråket.jpg
  • Åsa Lehto (2).jpg