Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Styrelsen i Besqab har utsett Carola Lavén till ny VD

Regulatorisk information

- Styrelsen är mycket glad att vi kunnat rekrytera Carola Lavén som ny VD för Besqab, säger Olle Nordström, styrelseordförande i Besqab. Hon kommer att tillträda som VD för Besqab i början av maj. Carola har lång erfarenhet från fastighets­branschen med inriktning mot projektutveckling och är en mycket uppskattad ledare. Jag är övertygad om att Carola kommer kunna ta Besqab till nästa nivå genom att vidareutveckla Besqabs affär och organisation.

- För mig är Besqab attraktivt av flera skäl, dels har bolaget höga ambitioner och är duktiga på det de gör, dels lockar det mig att få jobba med bostäder som ligger så nära människors vardag, säger Carola Lavén.

Carola Lavén kommer närmast från Castellum där hon varit vice VD och Investeringsdirektör. Hon har tidigare haft ­­­­ledande positioner inom NCC Property Development och Atrium Ljungberg. Carola är även styrelseledamot i Wingroup AG. Carola är 48 år och civilingenjör från KTH.

Carola Lavén efterträder Anette Frumerie som enligt tidigare kommunikation blir VD för Rikshem.

Kontaktpersoner:
Olle Nordström, styrelseordförande, olle.nordstrom@skirner.se, 070-940 70 83
Christina Durling, kommunikationschef,
christina.durling@besqab.se, 08-409 416 26

Bilaga: Foto Carola Lavén

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 12 mars 2020 klockan 09:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Bilder

  • Carola Lavén.jpg