Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab AB (publ) emitterar ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 300 Mkr

Regulatorisk information

Besqab AB (publ) ("Bolaget") har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 300 Mkr med förfall den 14 maj 2024 under sitt ramverk om totalt 800 Mkr med ISIN SE0015950233. Efter emissionen av de gröna ytterligare obligationerna kommer ramverket att ha utnyttjats i sin helhet. Obligationerna emitteras till ett pris om 101,75 procent av nominellt belopp vilket motsvarar en kupong om STIBOR 3 månader plus 4,45 procent.

Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de obligationerna på Nasdaq Stockholms reglerade lista för hållbara obligationer. Nettolikviden från emissionen kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna finansiella ramverk.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerade finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.