Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av icke-säkerställda gröna obligationer på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk information
Besqab AB (publ) ("Bolaget" eller ”Besqab”) emitterade den 14 maj 2021 seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 000 000 SEK inom ett ramverk om 800 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 5,25 procent per år och har slutförfall den 14 maj 2024.

I enlighet med villkoren för obligationslånet kommer Besqab att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms reglerade lista för hållbara obligationer. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Besqabs (www.besqab.se) webbplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, tel: 08-409 415 57, e-post: carola.laven@besqab.se

Magnus Ekström, CFO, tel: 08-409 415 52, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se

Denna information är sådan information som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 11 juni 2020 kl 11:30 CEST.

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.