Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk information

Besqab AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har givit Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) i uppdrag att arrangera investerarmöten den 27 oktober, för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare obligationer om upp till 300 Mkr under Bolagets existerande 2021/2024 seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om 500 Mkr med en ram om 800 Mkr (ISIN: SE0015950233). En obligationsemission kan komma att genomföras beroende av, bland annat, rådande marknadsförutsättningar.

Emissionslikviden från den potentiella obligationsemissionen kommer användas för att finansiera generella bolagsändamål, inklusive investeringar och förvärv, i enlighet med Bolagets gröna ramverk.

Det gröna finansiella ramverket finns tillgängligt på följande länk: https://investors.besqab.se/sv/obligationer

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.