Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab får markanvisning för upp till 85 hyresrätter i Bromma

Besqab har av Stockholms stad fått en markanvisning för två markområden i Åkeshov i Bromma. På fastigheterna planeras utveckling av två bostads­hus med byggrätt för 55–85 hyresrättsbostäder.

-    Den här markanvisningen är extra rolig då det är Besqabs första markanvisning för hyresrätter från Stockholms stad, säger Andreas Wik, Chef Fastighets­utveckling och Fastigheter på Besqab. Projektet passar väl in i vårt nya affärsområde om att uppföra hyresrättsfastigheter i egen förvaltning. 

-    Här kan Besqab vara med och komplettera befintlig bebyggelse för att bidra till en blandad stad med olika boendeformer, säger Besqabs VD Carola Lavén. Det är ett omtyckt bostads­område med god tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelstråk som minskar behovet av bil, vilket går i linje med vårt sätt att utveckla samhällen; på ett hållbart sätt som befrämjar hälsa och rörelse i vardagen. 

Markanvisningen är en direktanvisning och innefattar fastigheterna Åkeshov 1:1 invid Snörmakarvägen och Åkeshov 1:4 strax väster om korsningen Bårdgränd/Knypplerskevägen (se karta). Besqab planerar att uppföra hyresrättslägenheter med möjlighet till även ett LSS-boende. 

 

Fastigheterna ligger inom ett befintligt kraftledningsstråk som kommer att läggas ned under 2023 och det intilliggande reningsverket kommer att rivas. I närheten av de nya bostäderna finns gott om naturmark, promenadstråk, fotbollsplan, Äppelvikens ridskola samt Åkeshovs slottspark.
 

Detaljplanearbetet beräknas starta under 2022.
 

Kontaktpersoner:
Andreas Wik, Chef Fastighets­utveckling och Fastigheter, 08-409 415 58, andreas.wik@besqab.se
Carola Lavén, VD, 08-409 415 57, carola.laven@besqab.se 

 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.