Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab förvärvar utvecklings­fastighet i Eskilstuna

Besqab har avtalat om att förvärva en fastighet med lagakraftvunnen detaljplan i Skiftinge i Eskilstuna. Detaljplanen möjliggör utveckling av ett flerbostads­hus med byggrätt för ca 70 bostäder. 

Besqab har tecknat avtal med Victoria Park om förvärv av del av fastigheten Diplomaten 2 m.fl. i Eskilstuna. Fastigheten är belägen i stadsdelen Skiftinge strax norr om Eskilstuna centrum och har en lagakraftvunnen detaljplan för utveckling av ett flerbostads­hus i fyra våningar med totalt cirka 6 500 kvm BTA. Besqabs ambition är att uppföra ett vårdboende med ca 70 lägenheter men detaljplanen tillåter även utveckling av hyresrätter och bostads­rätter.

-    Detta förvärv ligger väl i linje med vår strategi att även utveckla hyresbostäder och vårdboenden för egen förvaltning kring Mälardalen. Det är väldigt kul att vi nu tar steget in i Eskilstuna och förvärvar färdiga bostads­byggrätter i ett läge med stor utvecklings­-potential, säger Andreas Wik, Chef Fastighets­utveckling och Fastigheter på Besqab.

-    Utvecklingen av Skiftinge går framåt och här ser vi möjligheten vara del av den resan genom att komplettera området med trivsamma vårdbostäder för den ökande andelen äldre i befolkningen samt leverera en välplanerad arbetsmiljö för en framtida hyresgäst, säger Bo Björfors, Chef Vårdfastigheter på Besqab.

Förvärvet genomförs som en bolagsaffär. Tillträde sker preliminärt under andra halvåret 2022.
 

Kontaktpersoner:
Andreas Wik, Chef Fastighets­utveckling och Fastigheter, 0790-78 70 07, andreas.wik@besqab.se
Bo Björfors, Chef Vårdbostäder, 08-409 416 56, bo.bjorfors@besqab.se

 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.