Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab och Solna stad tar första spadtag för nya bostads­kvarter invid Solna Centrum

Som en del av Solna stads omvandling av Solnavägen och området kring Solna Centrum till levande stadsgata, uppför Besqab 356 nya bostads­rätts­lägenheter inklusive ett LSS-boende. Idag tog Besqab och Solna stad ett gemensamt första spadtag för kvarteret.

-    Vi är glada att vara med i utvecklingen av det här spännande läget i Solna som binder samman de nya stadskvarteren i Hagastaden med Gamla Råsunda. Solnavägen kommer att bli ett mer levande stråk och här växer nu moderna hållbara boendemiljöer upp i direkt anslutning till alla tänkbara kommunikationer och service, säger Carola Lavén, VD för Besqab.

-    Spadtaget för de nya kvarteren vid Solna centrum markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av Solnavägen till en trygg och levande stadsgata, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.  

Besqab kommer att uppföra de nya bostads­kvarteren ovanpå befintligt parkeringsdäck vid Solna Centrum, längs Solnavägen in mot Hagastaden. De nya bostads­kvarteren kommer att innehålla totalt 356 bostäder och utgör startskottet för Solnavägens omvandling till stadsgata. Bostads­kvarteren kommer även att innehålla ett LSS-boende samt butiker och närservice i bottenvåningarna. Hela projektet kommer att certifieras med miljömärkningen Svanen.

Läget för de nya bostäderna blir mycket centralt i Solna med all tänkbar service och med promenadavstånd till Hagastaden. De nya bostads­kvarteren kommer även att ligga i direkt anslutning till tunnelbana, pendeltåg, buss och tvärbana. 

Markarbetet pågår och inflyttningar beräknas börja i mitten av 2023. 

Kontaktpersoner:
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, 08-409 416 46, lotta.niland@besqab.se
Carola Lavén, VD, 08-409 415 57, carola.laven@besqab.se

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • Spadtag Solna Centrum 15 dec.jpg