Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab utvecklar naturskönt småhusområde i Fullerö i Uppsala

Regulatorisk information
Besqab har i en bolagsaffär förvärvat ca 40 småhusbyggrätter i Fullerö hage strax norr om Uppsala. Säljare är Mecon Bostad. Detaljplanen har vunnit laga kraft och Besqab tillträder marken under andra kvartalet 2021.

Fullerö Hage ligger strax norr om Uppsala och har utvecklats till ett helt nytt bostads­område med varierad bebyggelse i en attraktiv naturmiljö för främst barnfamiljer. Området inbjuder till friluftsliv med stort utbud av sport och kultur där även skola, sporthall, restauranger och service planeras. Kommunikationsmöjligheter med buss och tåg finns och cykelbanor till både Storvreta och till Uppsala.

- Efterfrågan på småhus är stor och då är det extra roligt att vara en del av utvecklingen av Fullerö hage, säger Carola Lavén, VD på Besqab. På den här natursköna platsen finns stora möjligheter att utveckla en attraktiv boendemiljö för barnfamiljer som underlättar en hållbar och hälsosam livsstil.

- Området är planlagt och till viss del redan utbyggt, säger Lotta Niland, Chef för Projektutveckling Bostad på Besqab. Nu börjar vårt arbete att tillsammans med våra arkitekter utveckla detta trivsamma bostads­område med ytterligare småhus.
 

Kontaktpersoner:
Carola Lavén, VD, 08 - 409 415 57, carola.laven@besqab.se
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, 08 - 409 416 46, lotta.niland@besqab.se

Christina Durling, kommunikationschef, 08 - 409 416 26, christina.durling@besqab.se


 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • Flygkarta Fullerö hage.JPG