Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Fredrik Jonsson ansluter till Besqab

Regulatorisk information
Besqab har idag utsett Fredrik Jonsson till vice VD, med ansvar för att leda arbetet med bolagets framtida strategi och tillväxt. Det är ett naturligt nästa steg för att fortsätta utveckla Besqab och driva bolagets långsiktiga tillväxtagenda bortom 2023.

I december 2020 presenterade Besqab nya finansiella och operativa mål som ett led i att förtydliga bolagets tillväxtambitioner och bygga vidare på sin starka bostads­kompetens. Bolagets målmedvetna arbete med att accelerera tillväxtpotentialen i nuvarande portfölj och verksamhet fortsätter.

-    Att nå 1 000 produktionsstarter och ett underliggande driftsnetto på ca 100 Mkr årligen vid utgången av 2023 är ett stort kliv från var vi stod 2020. Vi är en bit på väg och har väldigt bra förutsättningar med en stark affär, en tydlig strategi och ett fantastiskt team på plats. Det är samtidigt dags att börja planera för nästa steg i vår långsiktiga utveckling bortom 2023, säger Besqabs VD, Carola Lavén. 

Tillväxt och utveckling kommer fortsatt att vara en viktig punkt på bolagets och styrelsens agenda. För att skapa utrymme för ett utökat och fokuserat arbete med Besqabs långsiktiga utveckling och framtida värdeskapande har styrelsen beslutat att inrätta en ny roll och tillsätta Fredrik Jonsson som vice VD. 

Fredrik Jonsson har 25 års erfarenhet av att driva tillväxt i liknande verksamheter. Som vice VD kompletterar han organisationen med ytterligare kompetens, erfarenhet och ledningsresurser inom bland annat strategi och tillväxt. 

-    Jag är väldigt glad över att Fredrik ansluter till Besqab för att bidra med den erfarenhet och kapacitet som krävs för att tillvarata våra långsiktiga affärsmöjligheter. Den nya rollen skapar dessutom utrymme för övriga organisationen att fokusera mer på att realisera vår tillväxtagenda för 2023. Med detta initiativ tar vi nu nästa steg i vår resa för ett ännu starkare, mer konkurrenskraftigt och uthålligt bolag, fortsätter Carola Lavén.

Fredrik kommer senast från Niam där han arbetat i 14 år, från 2017–2020 som VD. I tillägg har Fredrik lika lång erfarenhet från Skanska där han bland annat var vice VD i affärs-området för kommersiell fastighets­utveckling i Europa.
Fredrik kommer att ingå i Besqabs koncernledning och rapportera direkt till VD, Carola Lavén.

-    Besqab är ett otroligt fint bolag med lång historik, ett stort bostads­kunnande och långsiktiga ägare. De står också inför en riktigt spännande tillväxtresa. Att driva långsiktig och hållbar tillväxt är något som jag brinner för och har jobbat med nästan hela mitt yrkesliv. Jag ser fram emot att vara med och bidra till nästa kapitel av Besqabs utveckling i nära samarbete med Carola, ledningsgruppen och hela teamet, säger Fredrik Jonsson.

Fredrik Jonsson börjar sin anställning senast den 1 mars 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, 08 - 409 415 57, carola.laven@besqab.se