Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Ett första spadtag för nya bostäder i populära Årsta

I Årsta, längs Tavelsjövägen, uppför Besqab bostads­projektet ”Årsta Ljuva” med 70 nya bostäder. Bostäderna, som är Svanenmärkta, fördelas på fyra nya flerfamiljshus med höga arkitektoniska kvaliteter som är väl anpassade till den omkringliggande bebyggelsen och naturmiljön. På torsdagen tog Besqab’s VD Carola Lavén och Stockholms stads stadsbyggnadsborgarråd (M), Joakim Larsson ett gemensamt första spadtag för de nya bostäderna.
 

- Vår passion på Besqab är att utveckla hållbara och hälsosamma boendemiljöer där människor vill bo länge. Årsta Ljuva är ett bra exempel på det, där vi anpassar projektet till platsen och erbjuder de som flyttar in extra värden som möjligheter till
co-working, gym och cykelverkstad. Här har vi också satsat på större lägenheter vilket det finns en stor efterfrågan på här i området, säger Besqabs VD Carola Lavén.

- Stadens ambition är att skapa en ny bostads­bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som är väl anpassad till närmiljön och det har man verkligen lyckats med här, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad. 

Fakta om projektet
Årsta Ljuva består av fyra nya hus som i sin utformning smälter in i den befintliga närmiljön. Husen ligger i en skogssluttning där den kringliggande naturen bevaras. Bostäderna är flexibelt utformade för att passa livets alla skeden - och den som flyttar in. Förutom bra planerade bostäder tillför Besqab olika verksamheter i bottenvåningarna så som cykel-verkstad, gemensam co-working-lokal och gym. Mellan husen planeras för en grön innergård med inspiration från skogsbackens växtlighet. Projektet certifieras för miljömärkningen Svanen med bland annat solceller på taken. Samtidigt upprustar staden Tavelsjövägen som även får ny trottoar. Läs mer på Besqabs hemsida

Kontaktpersoner:
Christina Durling, Kommunikationschef, christina.durling@besqab.se, 08-409 416 26
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, lotta.niland@besqab.se, 08-409 416 46

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • Joakim Larsson Carola Lavén.jpg
  • Arsta Ljuva_Unit03-4B_Final.jpg