Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Nu startar utvecklingen av Uppsalas nya område Skeppskajen

Igår fredag 2/9 var en historisk milstople i utvecklingen av Uppsalas nya område Skeppskajen. Tillsammans med Besqab, Ikano Bostad och Atrium Ljungberg bakade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) ihop ingredienserna till ett gemensamt, symboliskt bröd för att fira att utvecklingen av Skeppskajen nu är i gång.

För att fira starten på utvecklingen av området bakade Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad, Carola Lavén, vd på Besqab och Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg ett symboliskt bröd för att fira områdets nästa kapitel. 

˗ Det här är ett bra exempel på hur vi ska utveckla Uppsala. Bostäder, butiker och mötesplatser i ett och samma kvarter. Nu får historiska Skeppskajen bidra till att skapa nya minnen för alla Uppsalabor som väljer att bosätta sig i området, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Med sitt centrala läge kommer Skeppskajen att bli en unik plats i Uppsala. Under 150 år har det lagrats spannmål och producerats kvarnprodukter här. Nu påbörjas omvandlingen till ett nytt levande område och mötesplats med cirka 900 bostäder och en blandning av arbetsplatser, närservice, nöjen och kultur. Området kommer att präglas av öppna, luftiga kvarter, platsens industrihistoria med Uppsalas klassiska gränder och stråk ner mot Fyrisån. 

˗ Skeppskajen med sin historia, centrala läge och närheten till Fyrisån kommer att bli en unik plats i Uppsala med nya levande stadskvarter och hållbara boendemiljöer, säger Carola Lavén, VD på Besqab.

˗ Det är väldigt roligt att vi nu är i gång med nästa kapitel i Skeppskajens historia! Tillsammans kommer vi att utveckla ett helt nytt levande område med bostäder, butiker, restauranger och närservice mitt i centrala Uppsala, säger Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad. 

Områdets tre kända kulturhistoriska byggnader -– Spegelkvarnen, Jästfabriken och Tegelsilon – kommer varsamt att rustas upp av Atrium Ljungberg. Byggnaderna kommer att innehålla kontor, restaurang och en lobby som blir en mötesplats för de som bor, besöker eller arbetar i Skeppskajen. 

˗ Vi är glada att åter ge liv till de vackra tegelbyggnaderna. Här har innovation varit ledordet sedan 1874 och nu kommer kvarteret bli en av stadens viktigaste platser igen, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Fakta om Skeppskajen

  • Området utvecklas av Ikano Bostad, Besqab och Atrium Ljungberg som tillsammans kommer bygga cirka 900 bostäder, kontor, närservice och mötesplatser.
  • Utvecklingen av hela området är beräknad att ta cirka 7–10 år. Första steget är att påbörja rivningsarbetet för att göra plats för de nya kvarteren.
  • Byggnationen av bostäderna är planerad att starta under 2024. Just nu pågår rivningsarbeten.
  • Under 2023 kommer Besqab och Ikano Bostad att påbörja försäljningen av de första bostads­rättsprojekten med planerad inflyttning under 2026. 
  • 2020 förvärvade Atrium Ljungberg byggnaderna Spegelkvarnen, Jästfabriken och Tegelsilon som kommer att rustas upp. Inflyttningen här är planerad att påbörjas under 2026. 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • Skeppskajen spadtag Uppsala 220902.jpg