Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab och Täby kommun inviger nya bostads­kvarteret Ella Allé

På torsdagen firades taklagsfest för det första huset i det nya bostads­kvarteret Ella Allé, längs Stockholmsvägen vid Täby Centrum. Besqab’s VD, Carola Lavén och kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun, Erik Andersson (M) invigde kvarteret tillsammans med flera av de som kommer att flytta in i de nya bostäderna.

Besqab och Täby kommun har i ett unikt samarbete genomfört en byggherredriven detaljplan med gemensamma mål för att utveckla det nya bostads­kvarteret utifrån platsens förutsättningarElla Allé blir en naturlig förlängning av Ella Park och Ella Gård. Här uppför nu Besqab lägenheter och stadsradhus som får villor och trädgårdar som granne på ena sidan och Tibble Station, Täby Centrum, skolor och fritidshallar på den andra.
 

- Vi strävar efter att utveckla nya bostads­miljöer för att du här ska kunna ha en hälsosam livsstil. Ella Allé är ett jättebra exempel där du har du gång- eller cykelavstånd till det mesta; till kollektivtrafik, till all service, till skolor och fritidsintressen och stora grönområden, sa Besqabs VD Carola Lavén.
 

- Täby ska fortsatt ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i och då behöver vi bostäder. Kommunen är till för Täbyborna och service och bemötande är ett av våra mest prioriterade områden vilket det här nya bostads­området är ett gott exempel på, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.


Fakta om projektet
Kvarteret Ella Allé består av 118 bostads­rättslägenheter, 9 stadsradhus, lugna gröna innergårdar med plats för umgänge och lek. De första boende flyttar in i slutet av 2023 och projektet följer direktiven för att bli Svanencertifierat. Läs mer på Besqabs hemsida.


Kontaktpersoner:
Christina Durling, Kommunikationschef, christina.durling@besqab.se, 08-409 416 26
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, lotta.niland@besqab.se, 08-409 416 46


 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • Erik Andersson Carola Lavén.jpg