Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab AB (publ) avnoteras och sista dag för handel är den 11 april 2024

Regulatorisk information
Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”), har genom press­meddelande den 26 mars 2024 kommunicerat att Bolaget ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har nu godkänt Besqabs ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel med Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm blir den 11 april 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christina Durling, kommunikationschef, christina.durling@besqab.se, 08-409 416 26

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktperson, för offentliggörande den 28 mars 2024 klockan 12:45 (CET).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.