Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab säljer samhällsfastigheter för 770 Mkr

Regulatorisk information
Besqab har tecknat avtal med Nrep om försäljning av tre samhällsfastigheter. De aktuella fastigheterna avser två vårdboenden under förvaltning i Uppsala och Stockholm samt ett vårdboende inklusive förskola och bostäder under uppförande i Uppsala. Tillträde sker vid två tillfällen under första och tredje kvartalet 2024.

Fastigheterna det gäller är två samhällsfastigheter i egen förvaltning; Ultuna 13:1 i Uppsala och Mandelblomman 11 i Stockholm samt Kvarngärdet 60:5 i Uppsala som är under uppförande. Kvarngärdet 60:5 innehåller ett vårdboende, förskola och hyreslägenheter. Tillträde av de två förvaltningsfastigheterna sker under förstakvartalet 2024 och tillträde av Kvarngärdet 60:5 sker under tredje kvartalet 2024 då den bedöms vara färdigställd.

- Försäljningen är ett bra kvitto på att Besqab utvecklar attraktiva samhällsfastigheter i bra lägen. Genom affären stärker vi vår handlingsberedskap att göra fler affärer inom vår kärnverksamhet bostads­utveckling, säger Besqabs VD Carola Lavén.

Köpare är Nrep, genom Nrep Income+. Transaktionen sker genom bolagsförsäljningar av de tre fastighetsägande bolagen med ett underliggande fastighets­värde om totalt 770 Mkr.

Försäljningen innebär en negativ resultatpåverkan om netto cirka 52 Mkr, vilket redovisas i fjärde kvartalet 2023 genom en omvärdering av fastigheternas värde per den 31 december 2023. Försäljningen innebär vidare ett positivt nettokassaflöde om cirka 122 Mkr i första kvartalet 2024 respektive 120 Mkr i tredje kvartalet 2024, totalt cirka 242 Mkr.

För ytterligare information kontakta:
Carola Lavén, VD, carola.laven@besqab.se, 08-409 415 57
Christina Durling, Kommunikationschef, christina.durling@besqab.se, 08-409 416 26

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 30 januari 2024 klockan 17:45 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.