Logotype

Bolagsstämma på Besqab Projekt­ och Fastigheter den 12 maj 2005

På bolagsstämman för Besqab Projekt­ och Fastigheter AB den 12 maj omvaldes styrelsen i sin helhet. Styrelseledamöter är: Isidor Andersson, (ordförande), Gunnar Lindberg (vice ordförande), Georg Danell, Håkan Einerth, Lise Langseth, Bert Lilja och Freddie Norvell.

VD Kjell Jansson nämnde i sitt anförande att verksamhetsåret 2004 varit framgångsrikt för Besqab-koncernen. Resultatutvecklingen är positiv och efterfrågan på bolagets produkter, huvudsakligen nyproducerade bostäder, fortsatt stark. Prognosen 2005 pekar mot en fortsatt resultatförbättring.


Ekonomiska nyckeltal:

Nettoomsättning (Mkr) 316,8 (245,2)
Resultat före skatt (Mkr) 14,7 ( 10,3)
Soliditet (%) 32,3 ( 30,7)
Res efter skatt/aktie (kr) 39 (28)
Eget kapital per aktie (kr) 350 (322)
Utdelning per aktie (kr) 13 (11)


Frågor besvaras av Isidor Andersson, styrelseordförande, 0708-75 45 06,isidor.andersson@besqab.se eller Kjell Jansson, VD, 0709-75 17 70, kjell.jansson@besqab.se. Besqab Projekt­ och Fastigheter AB, Box 1328, 183 13 TÄBY, 08-630 16 00, fax 08-630 16 90,www.besqab.se

Besqab Projekt­ och Fastigheter AB har varit verksamma på Stockholmsmarknaden i drygt 15 år. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt­ som omfattar ca 2000 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.