Logotype

Nu startar försäljningen av bostäder i Strandängarna

Besqab vann 2006 en markanvisningstävling som utlystes av Tyresö kommun gällande ca 220 nya bostäder i Tyresö Strand. Det nya området Strandängarna kommer att säljas etappvis och varje etapp får sin unika karaktär. Nu startar försäljningen av första etappen, Brf Övre Utkiken, 12 lägenheter om 3-4 rok fördelade på två hus. Stor hänsyn har tagits till den omkringliggande naturen och husen kommer att smälta in fint i den befintliga terrängen.

 Brf Övre Utkiken byggs utmed Strandvägen, i högsta läget i Strandängarna, och får med sitt höga läge fina utblickar över Erstaviken. Själva husen kommer att ha två våningar samt en suterrängvåning och får vinkelbalkonger och uteplatser mot vattnet. Fasaden är putsad i en jordnära grön kulör som är anpassad till den omkringliggande naturen. Det höga läget speglar sig också i utformningen av bostäderna som är genomgående med fönster i tre väderstreck. 

Tanken med Strandängarna är att forma ett område med omsorg om naturen och variation i utformningen av bostäderna. Ledorden i Övre Utkiken har varit öppenhet, genomsiktlighet, utblick och god kontakt med omkringliggande natur.

Säljstarten äger rum söndag 22/5 och byggstarten är beräknad till hösten 2011. 

– Läget för Strandängarna är helt fantastiskt med närheten till havet och naturen. Det är också ett spännande projekt med flera utmaningar i de olika etapperna, säger Anna Melinder, projektledare på Besqab. 

Frågor beträffande projektet besvaras av: 
Anna Melinder, projektledare Besqab, 08-630 16 00, anna.melinder@besqab.se
Jens Rooth, projektchef Besqab, 08-630 16 00, jens.rooth@besqab.se   Besqab är verksamt i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar över 4 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.