Logotype

Freddie Norvell lämnar tjänsten som vice VD

Efter snart 25 år lämnar Freddie Norvell tjänsten som vice VD på Besqab.

Som anställningsnummer 1 har Freddie en mycket stor del i Besqabs historia och likväl framgång.

- När Freddie nu väljer att lämna sin tjänst som vice VD vill vi rikta ett stort tack för det fantastiska jobb och engagemang han har lagt in i Besqab de här åren. Det är en bidragande orsak till att Besqab idag står väl rustat framåt, säger Anette Frumerie, VD på Besqab

Freddie Norvell innehar tjänsten t o m 1 september 2013. Besqab kommer inte att utse ny vice VD.

För ytterligare information kontakta:

Anette Frumerie, 08 630 16 20  anette.frumerie@besqab.se