Logotype

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Besqab AB (publ)

Regulatorisk information
I juni 2014 har antalet aktier i Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”) ökat med 4 255 319 aktier, motsvarande 4 255 319 röster.

Som tidigare offentliggjorts är ändringen ett resultat av den nyemission, i anslutning till Besqabs börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm, som styrelsen beslutade om den 11 juni 2014 efter bemyndigande av årsstämman den 7 maj 2014. Till följd av nyemissionen ökade Bolagets aktiekapital med 42 553 190 kronor.

Aktiekapitalet i Besqab uppgår per den 30 juni 2014 till 154 742 690 kronor fördelat på 15 474 269 aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen besök www.besqab.se eller kontakta: Anette Frumerie, VD, E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-630 16 20

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2014 kl. 08:30.

Ladda ner