Logotype

Besqab är bland de bostads­utvecklings­företag som har branschens nöjdaste kunder

Besqab mottog idag utmärkelsen "NKI TOPP 3" av mätinsitutet Prognocentret AB.  Enligt Prognoscentrets årliga undersökning får Besqab ett NKI (Nöjd Kund Index) på 76 av 100 möjliga poäng. Branschindex är 73.

Vi vill först rikta ett hjärtligt tack till våra kunder. Det är tack vare de personliga kontakterna och den nära dialogen med alla våra kunder som vi kan utvecklas i rätt riktning.

– Jag är glad och stolt över att vårt målmedvetna arbete med kundnöjdhet nu ger utdelning. Det fina betyget är ett direkt resultat av våra engagerade och duktiga medarbetares dagliga arbete med kundfokus. Nu forsätter vi arbetet mot målet att vara överst på listan, säger Besqabs VD Anette Frumerie. 

DÄRFÖR MÄTER BESQAB NKI
Besqab arbetar ständigt med att utveckla våra bostäder, att bli mer effektiva i vårt arbete och hela tiden förbättra servicen. Därför är det så viktigt för oss att få veta vad våra kunder tycker om oss, vår service och om den nya bostaden. För genomförande av undersökningen ansvarar det oberoende analysföretaget Prognoscentret AB, som sedan 2009 genomför motsvarande undersökning för de flesta bostads­utvecklings­företag i Sverige.