Logotype

Besqab och Täby kommun tog första spadtaget i Näsbypark

Måndag den 24/8, tog Besqab, tillsammans med FastPartner och Borätt, ett första spadtag för byggandet av drygt 300 nya lägenheter i Näsbypark. Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam och bland andra Besqabs VD Anette Frumerie, invigde området.

Täby kommun har under de senaste åren tillsammans med Besqab, fastighetsägaren FastPartner och Borätt utvecklat området vid Centralparken i Näsbypark. Området kommer att gå från att ha varit ett industriområde till att bli ett attraktivt bostads­område med närhet till den nyrestaurerade Centralparken.

Tanken är att området ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utformade gator med förtätad bebyggelse och varierat innehåll samt att det utvecklas till en hållbar stadsdel. Trivsamma bostads­kvarter med fin arkitektur, sunda materialval, lugna innergårdar och närhet till grönområden.

- Vi är glada att kunna uppföra nya bostäder här i Näsbypark. Läget är mycket attraktivt tack vare närheten till kommunikationer och skolor, och även till grönområden och bad, säger Lotta Niland, regionchef på Besqab. Hållbarhet har genomsyrat arbetet där vi bland annat har planerat in en bilpool i området.

Fakta:
Besqabs och FastPartners del av kvarteret är 168 bostäder om 1-5 rok fördelade på Brf Centralparken (ca 75 lägenheter) och Brf Parkstråket (ca 93 lägenheter). Projektets två första etapper är säljstartade. Den tredje etappen beräknas säljstarta under hösten. Första inflyttning är planerad till årsskiftet 2016/2017.

För mer information kontakta:
Lotta Niland, regionchef Stockholms Län, 08-630 16 46, lotta.niland@besqab.se
Anette Frumerie, VD 08-630 16 20, anette.frumerie@besqab.se

Medverkande i spadtaget:
Birgitta Seeman, VD Borätt
Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande Täby kommun
Svante Hedström, Fastighets­chef FastPartner
Anette Frumerie, VD Besqab