Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad och NCC ingår samarbete för utförande av 400 bostäder i Danderyd

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) och NCC Sverige AB har skrivit under en avsiktsförklaring avseende samverkansentreprenad av cirka 400 bostäder i Östra Mörbylund, Danderyd.

Projektet omfattar cirka 400 bostäder/lägenheter fördelat på fyra etapper och genomförs som en så kallad samverkansentreprenad, ett samarbete där båda parter redan från ett tidigt skede bidrar med kunskap och erfarenhet för åstadkomma en bättre slutprodukt avseende kvalitet, funktion, slutkostnad och kundnöjdhet än vid sedvanlig totalentreprenad.

Detaljplanen, som vann laga kraft i juli, omfattar byggrätter för yteffektiva lägenheter om 1-6 rok. Syftet är att skapa ett projekt med hög kvalitet i både utformning och detaljer samt att erbjuda hållbara hus med samtida design och väl utformade planlösningar. Säljstart är planerad till 2018 med inflyttning under 2020.

”Danderyds kommun har utvecklats till ett av Aros Bostads­ viktigaste geografiska områden i vår ambition att skapa bostäder för medvetna bostadsägare. Vi är mycket glada att NCC Sverige har valt att prioritera Aros Bostad och att därigenom bli vår partner för den här samverkansentreprenaden. Vi ser det som ett kvitto på att vårt kunderbjudande ligger rätt i tiden och att sättet vi bedriver vår affär borgar för trygghet och långsiktighet i en marknad som normaliseras. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder hållbara bostads­upplevelser”, säger Magnus Andersson, VD i Aros Bostad.

”Det här är en bra möjlighet för oss att vara delaktiga till att fler lägenheter byggs i Danderyd. I projektet ser vi även en del komplicerade grundläggningsarbeten där NCC:s kompetens och erfarenhet kommer till sin rätt genom att vi kan bidra i alla väsentliga delar”, säger Charlotte Thelm, avdelningschef NCC Building.

ros Bostad är framtidens bostads­utvecklare. Vi utvecklar stadsbilden med tidlösa och beständiga hem åt medvetna och stolta bostadsägare. Genom att utgå ifrån helheten och vara lyhörda för det som är viktigast för våra kunder - en trygg ekonomi och omsorgsfull arkitektur som innefattar genomtänkta funktioner och materialval som står sig över tid – skapar vi bostads­upplevelser med själ och hjärta där livet får ta plats.

Vi tar ansvar för hela bostads­utvecklings­processen för att säkerställa kvalitet, en sund ekonomi och hållbarhet i våra projekt. Varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang. Idag har vi en underliggande utvecklings­volym om cirka 12 mdkr motsvarande cirka 3 500 bostäder, företrädelsevis belägna i Storstockholmsområdet. Läs mer om Aros Bostad på www.arosbostad.se

För mer information, kontakta:

Magnus Andersson, VD i Aros Bostad

magnus.andersson@arosbostad.se

073-410 12 43

Ken Wendelin, CFO / Vice VD i Aros Bostad

ken.wendelin@arosbostad.se

073-518 02 70

Ladda ner