Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad förvärvar byggrätter för par- och radhus i Täby

Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i Skarpäng, Täby kommun. Fastigheterna omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan som medger bebyggelse av småhus med en total utvecklings­bar yta om cirka 8 800 kvm BTA, vilket motsvarar 56 par- och radhus. Förvärvet är det första i Aros Bostads­ 12-åriga historia som fullt ut fokuserar på segmentet småhus.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
"Vi är en långsiktig bostads­utvecklare och har länge tittat på utveckling av småhus som ett komplement till vår projektportfölj med flerbostads­hus. I Skarpäng ser vi möjligheten att utveckla par- och radhus som är hållbara både avseende material och funktion. Vi uppskattar att kommunen tar ett hållbarhetsansvar, i detta fall genom att sätta krav på solpaneler på taken för att trygga en resurssnål energiförsörjning." 

Aros Bostad tillträder fastigheterna i slutet av 2018 och byggnationen beräknas starta under den andra halvan av 2019. Säljare av fastigheterna är Veidekke Bostad. Projektet finansieras genom Aros fastighets­fond Aros IV med institutionella investerare såsom AP1, SEB Trygg-Liv, SEB Pension och Östersjöstiftelsen.

Mer information om Aros Bostads­ pågående projekt, Trygghetspaket och Hobby Lobbyn återfinns på www.arosbostad.se

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på bostads­utveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads­ geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden med en underliggande utvecklings­volym om cirka 12 mdkr motsvarande cirka 3 500 bostäder.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Andersson, VD Aros Bostad                                          
email: magnus.andersson@arosbostad.se                              
telefon: +46 73 410 12 43                                                                 

Ken Wendelin, CFO/Vice VD Aros Bostad
email: ken.wendelin@arosbostad.se
telefon: +46 73 518 02 70


Ladda ner