Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad påbörjar byggnation av nya bostads­rätter i Danderyd

Aros Bostad (”Aros”) startar byggnation av 400 bostads­rätts­lägenheter i sitt hittills största projekt, Invernesshöjden i Danderyd. Den första etappen om 84 ljusa och funktionella lägenheter beräknas vara klar för inflyttning under 2021.

Invernesshöjden ligger i Danderyd kommun och är det största nyproduktionsprojektet för bostäder i kommunen på flera år, tillika Aros Bostads­ största projekt under bolagets 12-åriga historia.

Totalt omfattar projektet en förskola samt cirka 400 yteffektiva lägenheter, vilka kommer att få utmärkta kommunikationer till Stockholms stad och direkt närhet till såväl kommersiellt utbud i Mörby Centrum som natur och grönområden. Husen blir sex till åtta våningar höga med indragna terrasser och ett stort gemensamt garage. Den första av fyra etapper har redan säljstartats, vilket har tagits emot positivt av marknaden.

Aros har tecknat avtal med NCC för de inledande mark- och grundläggningsarbetena som nu påbörjas. Sedan tidigare har Aros och NCC ingått ett samverkansavtal och tillsammans utvecklat ett bostads­projekt av hög kvalitet i såväl gestaltning som lägenheternas utformning.  

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
"Vi är mycket glada över att produktionsstarta Invernesshöjden som kommer att tillföra Danderyd kommun ett stort tillskott av moderna lägenheter i ett väldigt attraktivt läge. Aros är en långsiktig bostads­utvecklare och med vår stabila finansiering som bas väljer vi att starta projektet för att kunna möta ett framtida behov av väl utformade bostäder med hög kvalitet." 

Johan Blumfalk, affärschef på NCC: 

”Vi är mycket glada över att Aros Bostad valt NCC som samarbetspartner när bolaget utvecklar ett nytt bostads­område. NCC har erfarenhet av den sorts komplexa mark- och grundläggningsarbete som projektet innebär. Vi kommer nu att starta med lednings-, gatu- och grundläggningsarbeten.” 

Projektet finansieras genom Aros fastighets­fond Aros IV med institutionella investerare såsom AP1, SEB Trygg-Liv, SEB Pension och Östersjöstiftelsen.

Läs mer om Invernesshöjden, Hobby Lobbyn och Aros Trygghetspaket med marknadsgaranti och tillträdesskydd på www.arosbostad.se

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på bostads­utveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads­ geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden med en underliggande utvecklings­volym om cirka 11,5 mdkr motsvarande cirka 3 500 bostäder.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Andersson, VD Aros Bostad                                          
email: magnus.andersson@arosbostad.se                              
telefon: +46 73 410 12 43                                                                 

Ken Wendelin, CFO/Vice VD Aros Bostad
email: ken.wendelin@arosbostad.se
telefon: +46 73 518 02 70


Ladda ner

Bilder

  • Invernesshöjden.jpg