Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad utvecklar 280 nya bostads­rätts­lägenheter i Nacka

Regulatorisk information
Den 22 augusti tas det första spadtaget för den första etappen av Aros Bostads­ (”Aros”) projekt
O2 Orminge i Nacka kommun. Aros kommer att utveckla de första bostads­rätterna i kommunens planerade omvandling av Orminge Centrum med omnejd.

Bostads­rätterna som Aros utvecklar är en del av det nya området som kallas för Nybackakvarteren, i direkt anslutning till Orminges grönområden, service och kommunikationer. De nio husen, med totalt ca 280 lägenheter, har ritats av DinellJohansson arkitekter och kommer att byggas i samarbete med Lindbäcks som är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande av flerbostads­hus i trä.

Fokus vid planeringen har varit att skapa yteffektiva boenden med generösa balkonger och luftiga gårdar med utrymme för aktivitet och rekreation. Nu påbörjas byggnation av den första etappen om 65 lägenheter. Försäljningen kommer att starta under hösten 2018 och beräknad inflyttning sker i början av 2020.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
"Nacka kommun planerar för ett tryggt, tillgängligt och levande område runt Orminge centrum. På Aros Bostad är vi stolta och glada över att kunna bidra till utvecklingen genom att leverera moderna och smart planerade bostäder. Våra hus kommer att byggas av svenskt trä i norrländska fabriker och ge ett lägre koldioxidavtryck än bostäder producerade i betong. Att bygga flerbostads­hus i trä är en kombination av tradition och innovation vilket på ett resurssnålt sätt ger långsiktigt hållbara boenden.”

Projektet finansieras genom Aros fastighets­fond Aros IV med institutionella investerare såsom AP1, SEB Trygg-Liv, SEB Pension och Östersjöstiftelsen.

Läs mer om projektet O2Orminge och Aros Trygghetspaket med marknadsgaranti och tillträdesskydd på www.arosbostad.se

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på bostads­utveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads­ geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden med en underliggande utvecklings­volym om cirka 11,5 mdkr motsvarande cirka 3 500 bostäder.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Andersson, VD Aros Bostad                                          
email: magnus.andersson@arosbostad.se                              
telefon: +46 73 410 12 43                                                                 

Ken Wendelin, CFO/Vice VD Aros Bostad
email: ken.wendelin@arosbostad.se
telefon: +46 73 518 02 70


Ladda ner