Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad utvecklar det första bostads­projektet i det nya Järva Krog tillsammans med NCC

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) tecknar avtal med NCC om förvärv och utveckling av fastigheten Solna Herrjärva 1, med avsikt att utveckla bostäder med en total beräknad area om cirka 7 100 kvm ljus BTA.

NCC bedriver ett stort utvecklings­arbete i Järva Krog, Solna med ambitionen att skapa en attraktiv stadsdel med kontor, boende och kommersiell service. Det framtida Järva Krog kommer, förutom NCCs nya huvudkontor, att bestå av bostäder, kontor, butiker och service och utgöra en modern stadsdel där människor kan arbeta, bo och leva.

Aros Bostad och NCC Property Development har tecknat avtal om förvärv och utveckling av fastigheten Solna Herrjärva 1, vilket kommer att utgöra det första bostads­projektet i det nya Järva Krog. I fastigheten kommer Aros Bostad att utveckla cirka 100 attraktiva och moderna lägenheter med ett planerat färdigställande under det första halvåret 2021. Aros Bostad kommer att tillträda fastigheten under sista kvartalet 2018 och byggstart är planerad till andra kvartalet 2019. Som en del av samarbetet kommer NCC Building även att utföra byggentreprenaden på uppdrag åt Aros Bostad.
”Vi är mycket glada för att kunna ta del av utvecklingen av det nya Järva Krog tillsammans med NCC. I Järva Krog kommer vi att kunna tillföra väl utformade, moderna och attraktiva bostäder i en spännande framtida stadsdel med utmärkta kommunikationer, tillgång till butiker och service och fina naturområden på nära avstånd. Projektet i Järva Krog kompletterar vår redan starka byggrättsportfölj på ett utmärkt sätt.” säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

”Vi på NCC har ambitionen att utveckla Järva Krog till en attraktiv plats där människor vill bo, leva och arbeta. Området har alla förutsättningar till att knyta ihop de delar som attraherar företagande, handel och privatboende, säger Katarina Wåhlin Alm, Sverigechef NCC Property Development Sverige.

Aros Bostad är framtidens bostads­utvecklare. Vi utvecklar stadsbilden med tidlösa och beständiga hem åt medvetna och stolta bostadsägare. Genom att utgå ifrån helheten och vara lyhörda för det som är viktigast för våra kunder - en trygg ekonomi och omsorgsfull arkitektur som innefattar genomtänkta funktioner och materialval som står sig över tid – skapar vi bostads­upplevelser med själ och hjärta där livet får ta plats.

Vi tar ansvar för hela bostads­utvecklings­processen för att säkerställa kvalitet, en sund ekonomi och hållbarhet i våra projekt. Varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang. Idag har vi en underliggande utvecklings­volym om cirka 12 mdkr motsvarande cirka 3 500 bostäder, företrädelsevis belägna i Storstockholmsområdet. Läs mer om Aros Bostad på www.arosbostad.se

Aros Bostad

Magnus Andersson, VD Aros Bostad

magnus.andersson@arosbostad.se

073-410 12 43

Ken Wendelin, CFO / Vice VD Aros Bostad

ken.wendelin@arosbostad.se

073-518 02 70

NCC

Tove Stål, press­chef NCC

tove.stal@ncc.se

08-585 516 84

Ladda ner