Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad bjuder in till kapitalmarknadsdag den 3 december

Regulatorisk information
Aros Bostad, en av de ledande bostads­utvecklarna i Storstockholm och Uppsala, har nöjet att bjuda in kapitalmarknadsaktörer, politiker och media till bolagets första kapitalmarknadsdag som hålls tisdagen
3 december i Stockholm.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att tydliggöra Aros Bostads­ position, affärsmodell och strategi för en långsiktigt hållbar bostads­utveckling. VD Magnus Andersson åskådliggör vad som ligger bakom Aros Bostads­ fortsatt positiva syn på bostads­marknaden och planen för de 3 600 attraktiva byggrätterna i portföljen.

Trygghet för köpare och investerare är en central värdegrund för Aros Bostad och bolagets vision omfattar både nöjda kunder och högsta möjliga avkastning åt investerare. CFO/Vice VD Ken Wendelin redogör för hur Aros Bostad byggt upp en stabil finansieringsgrund genom förtroende från både institutionella och privata investerare och banker.

Aros Bostads­ ledningsgrupp närvarar, tillsammans med representanter för bolagets grundare och projektutvecklings­organisation.

Evenemanget kommer att äga rum i Aros Bostads­ projekt Tegeludden på Gärdet i Stockholm.

Adress: Östhammarsgatan 70.

Anmälan är obligatorisk och görs med fördel på länken nedan, alternativt via telefon 08-678 66 40, senast den 28 november. Program och ytterligare detaljer kommer att publiceras på Aros Bostads­ hemsida senast den 5 november.

Programmet börjar med registrering och kaffe kl 08:30 och avslutas med lunchmingel runt kl 12:00. Efter detta erbjuds visning av några av Aros Bostads­ pågående bostads­utvecklings­projekt. Rundturen, som beräknas ta cirka två timmar, är ett komplement till presentationerna.  

LÄNK TILL ANMÄLAN

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Ladda ner