Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tecknar avtal med NCC för uppförande av 86 bostads­rätter i Danderyd

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat entreprenadavtal med NCC för uppförande av den första etappen, av totalt fyra, inom bostads­projektet Invernesshöjden i Danderyd.

Invernesshöjden, som omfattar totalt 400 bostads­rättslägenheter invid Danderyds sjukhus, är Aros Bostads­ hittills största projekt. De ljusa och funktionellt utformade bostäderna har ritats av arkitektbyrån Hermansson Hiller Lundberg och exteriören har noggrant anpassats efter områdets karaktär.

Aros Bostad och NCC påbörjade mark- och grundläggningsarbeten under sensommaren. Nu tecknas avtal för uppförande av den första av totalt fyra etapper med bostads­rätter. Det första huset, omfattande 86 lägenheter samt garage, kommer att byggstartas under andra kvartalet 2019.

Projektet finansieras genom Aros fastighets­fond Aros IV med institutionella investerare såsom AP1, SEB Trygg-Liv, SEB Pension och Östersjöstiftelsen. Läs mer om Invernesshöjden, Hobby Lobbyn och Aros Trygghetspaket på www.arosbostad.se.

Om Aros Bostad

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på bostads­utveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads­ geografiska fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 400 bostäder.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- och IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 68

Ladda ner