Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad utsett till näst bästa IPO-bolag under 2018

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har blivit utsett till näst bästa bolag som börsintroducerades under 2018 inom kategorin ”Miljardbolag – Kvalitet”.

Ken Wendelin, CFO och Vice VD Aros Bostad:
”Det känns riktigt kul att Aros Bostad har fått utmärkelsen som 2018 års näst bästa IPO inom kategorin Kvalitet. Jag ser det som ett kvitto på att vårt fokuserade och långsiktiga arbete med att utveckla bolaget börjar få genomslagskraft ut mot marknaden.”

 Börsplus IPO-guide är en tjänst som finansieras av SvD Börsplus och Spotlight Stock Market. Uppdraget är att granska alla noteringar med investerarnas bästa för ögonen. Kategorin Miljardbolag avser börsvärde vid inträdet på börsen. Kategorin Kvalitet omfattar en helhetsbedömning där en jury bland annat tittar på antalet ”flaggor” och kursutveckling.

Om Aros Bostad

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Bilder

  • Aros Bostad på Årets IPO 2018.jpg