Logotype

Besqab avslutar året med att produktionsstarta tre nya bostads­projekt­ i attraktiva lägen

Regulatorisk information
Alla myndighetsbeslut är på plats och tack vare god marknadskontakt kan Besqab produktionsstarta 118 bostäder i tre bostads­projekt­ i december. Den andra och sista etappen med 67 bostads­rätts­lägenheter i Vélo i Årstaberg, 46 bostads­rätts­lägenheter i en första etapp i Nacka strand samt Parkvillorna, fem villor med äganderätt i Uppsala.

Bostads­rätts­projekt­et Vélo i Årstaberg med totalt 172 lägenheter säljstartades i mars 2019 och en första etapp om 105 lägenheter produktionsstartades under andra kvartalet. Projekt­et har haft god marknadskontakt och Besqab produktionstartar nu de resterande 67 bostäderna.

- Vi är väldigt glada att kunna produktionsstarta även de sista bostäderna i Vélo, säger Staffan Grundmark, Besqabs regionchef för Stockholms stad. Här kan du leva hållbart i innerstans närhet och med Liljeholmskajen, kollektivtrafik, skola och grönområden alldeles intill. Inflyttning planerar vi till efter sommaren 2021.

I oktober säljstartade Besqab ett nytt kvarter i Nacka strand med totalt 200 bostads­rätts­-lägenheter. Projekt­et har mottagits väl av marknaden och den första etappen om 46 bostäder produktionsstartar nu i december.

- I Nacka strand bygger vi bostäder i ett högt läge med utsikt över Saltsjön och Djurgården, säger Lotta Niland, Besqabs regionchef för Stockholms län. Ett väldigt fint projekt­ som vi är glada att starta. Vi räknar med att de första kunderna kan flytta in i början av 2022.

I Besqabs stadsdelsprojekt­ Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala säljstartade Besqab i november fem eftertraktade villor med äganderätt vilka produktionsstartas under december.

Villorna kompletterar Besqabs övriga projekt­ i området väl och samtliga fem hus är redan bokade, säger Sofia Ljungdahl, Besqabs regionchef i Uppsala.Besqab har tidigare under året också sälj- och produktionsstartat 33 småhus med blandad upplåtelseform i det nu slutsålda Ekparken i Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala. Därtill har hyresrättsprojekt­et Lindallén i Uppsala produktionsstartat med totalt 253 hyresrättslägenheter.

Kontaktpersoner:
Staffan Grundmark, regionchef Stockholms stad, 08-409 416 30, staffan.grundmark@besqab.se
Lotta Niland, regionchef Stockholms län, 08-409 416 46, lotta.niland@besqab.se
Sofia Ljungdahl, regionchef Uppsala, 018-470 58 20, sofia.ljungdahl@besqab.se
Christina Durling, kommunikationschef, 08-409 416 26, christina.durling@besqab.se