Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad bjuder in till kapitalmarknadsdag 3 december 2020

Aros Bostad har nöjet att bjuda in kapitalmarknadsaktörer, politiker och media till en kapitalmarknadsdag. I år sker evenemanget den 3 december kl. 08.30 på The Winery Hotel i Solna, alldeles intill Aros Bostads­ pågående projekt Link Järva Krog.

Bolagets VD Magnus Andersson kommer att ge en uppdaterad bild av Aros Bostads­ projekt, prioriteringar och mål relaterade till pågående affärsplan. Vice VD/CFO Ken Wendelin redogör för finansiell ställning samt bolagets rapport för årets tre första kvartal.

Sedan förra kapitalmarknadsdagen har ledningsgruppen utökats med Försäljnings- och marknadschef Louise Saxholm och Projektutvecklings­chef Fredrik Hjortzén. De kommer att berätta om Aros Bostads­ syn på marknaden och hur bolaget arbetar för att säkerställa en fortsatt framgångsrik försäljning, samt ambitionen att nå nya målgrupper genom erbjudande av attraktiva bostäder i ett lägre prissegment. Utöver ovanstående personer närvarar representanter för bolagets grundare och projektutvecklings­organisation.

Plats: The Winery Hotel, Rosenborgsgatan 20, Solna
Datum: 3 december 2020
Tid: Presentationer kl. 08.30 – 12.00, följt av lunch och projektrundtur

Åtgärder, såsom anpassning av lokalen och begränsning av antalet deltagare, kommer att vidtas för att förhindra spridning av Covid-19. Det kommer även vara möjligt att ta del av kapitalmarknadsdagen digitalt.

Anmälan är obligatorisk och görs med fördel genom länk på www.arosbostad.se/investerare, alternativt via email till info@arosbostad.se, senast den 19 november. Program och ytterligare detaljer kommer att publiceras på hemsidan den 6 november. För den som önskar erbjuds besök på det närbelägna Link Järva Krog, följt av rundtur med buss till Aros Bostads­ pågående projekt i norra Storstockholm; Invernesshöjden i Danderyd, Milstena i Täby och Nockebyn i Bromma.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 280 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Ladda ner