Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad förvärvar utvecklings­projekt om 160 nya bostäder i Huddinge

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) fortsätter sin tillväxtresa och förvärvar sex fastigheter i Snättringe genom ett JV med Frentab AB (”Frentab”). Bostads­projektet är Aros Bostads­ första projekt i Huddinge kommun. Ambitionen är att redan 2021 påbörja produktionen av ett nytt bostads­område med totalt 160 bostads­rätter, fördelade på flerbostads­hus och radhus.

Aros Bostad har förvärvat fastigheterna Putsaren 1 - 4, Poeten 1 och Postiljonen 10 i ett JV med Frentab, där Aros Bostads­ andel uppgår till 51 %. Detaljplan finns redan för fastigheterna, vilken ger möjlighet att utveckla cirka 120 lägenheter och 40 småhus. Den totala utvecklings­arean motsvarar drygt 16 700 kvm ljus BTA.

Aros Bostads­ andel i projektet genomförs i två olika strukturer, där flerbostads­husen förvärvas genom Aros Bostads­ fjärde fond, Aros Bostad IV, och småhusdelen förvärvas helt av Aros Bostad.

Fastigheterna är belägna i ett naturområde utmed Gamla Stockholmsvägen, angränsande till befintliga bostads­områden samt Källbrinks idrottsplats och skola. Området har goda kommunikationsmöjligheter och direkt närhet till Gömmarens naturreservat. Det nya bostads­området beräknas vara färdigställt i början av 2023.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi ser fram emot att utveckla detta attraktiva bostads­projekt i samarbete med Frentab. Huddinge är en ny marknad för Aros Bostad och förvärvet går helt i linje med Aros Bostads­ tillväxtstrategi. Vi har som mål att uppnå 800 – 1 000 bostäder i pågående produktion genom att expandera till nya marknader i kombination med att bredda vår bostads­produkt inom ett lägre prissegment.”

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 500 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har nio projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Ladda ner