Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad utökar teamet genom tre seniora rekryteringar på nyckelpositioner

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) fortsätter att expandera befintlig verksamhet och stärker organisationen genom rekrytering av Louise Saxholm som försäljnings- och marknadschef samt Lotta Svensson och Mats Holmberg som projektchefer.

Under 2019 startade Aros Bostad fyra nya bostads­utvecklings­projekt i Stockholmsområdet och fler projekt- och försäljningsstarter planeras för 2020. Nu stärks teamen inom försäljning och projektgenomförande genom nyanställning av tre personer med gedigen erfarenhet av bostads­utveckling.

Louise Saxholm rekryteras till positionen som försäljnings- och marknadschef, vilken även ingår i bolagets ledningsgrupp. Louise kommer närmast från en motsvarande position på Tobin Properties.

Lotta Svensson och Mats Holmberg rekryteras som projektchefer med ansvar för genomförande av nyproduktionsprojekt. Lotta ansluter från en position som regionchef hos Lindbäcks och Mats från en position som projektchef på NCC Sverige.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Utveckling och försäljning av bostäder är kärnan i Aros Bostads­ verksamhet och våra medarbetare är den enskilt största faktorn till framgång. Det känns därför väldigt roligt att få välkomna ytterligare tre kunniga och erfarna personer till nyckelpositioner inom Aros Bostad.”

Samtliga personer ansluter till Aros Bostad under våren 2020.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 300 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

 

Ladda ner