Logotype

Besqabs årsredovisning 2019 publicerad

Regulatorisk information
Besqabs årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig att ladda ner på Besqabs hemsida investors.besqab.se (https://investors.besqab.se/sv). En digital kortversion av årsredovisningen finns också tillgänglig på 2019.besqab.se.

Årsredovisningen i tryckt format kommer att finnas på Besqabs huvudkontor från den 17 april 2020 och distribution av den tryckta årsredovisningen till aktieägare och intressenter som beställt sådan påbörjas samma dag.

En tryckt årsredovisning kan, förutom på Besqabs webbplats, beställas genom att skicka e-post till ir@besqab.se, skriva till Besqab AB, Box 5, 182 11 Danderyd eller ringa till Besqab på telefon 08-409 416 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20

Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 27 mars 2020 klockan 13:00 CET.