Logotype

Besqabs projekt­ BRF ZickZack i Kärrtorp blir en av de första föreningar som får kvalitetsstämpeln Trygg BRF

Kvalitetsmärkningen Trygg BRF är till för att öka tryggheten för bostads­kunden och bidrar därmed till att höja branschstandarden och få en sund konkurrens på lika villkor mellan bostads­bolagen. Besqabs bostads­projekt­ BRF ZickZack i Kärrtorp är en av de första bostads­föreningarna i branschen som fått märkningen.
 

- Besqab är en av initiativtagarna till Trygg BRF därför att vi som bostads­utvecklare värnar om konsumenttryggheten och vill visa en transparens i våra bostads­rätts­-föreningars ekonomi, säger Staffan Grundmark regionchef på Besqab och ledamot i styrelsen för Trygg BRF. Därför är det extra roligt att BRF ZickZack i Kärrtorp är en av de första föreningar som fått kvalitetsstämpeln Trygg BRF och som gått igenom alla de olika stegen av kontroller. Ambitionen är att samtliga av Besqabs bostads­rätts­föreningar ska få Trygg BRF’s kvalitetsstämpel.

Kvalitetsmärkningen Trygg BRF måste uppfylla en rad krav som berör hela processen, från vad som ska ingå i ansökan, ordning på bygglov, ansvarsförsäkringar och garantiåtaganden, till vad som ska ingå i överlämningen av projekt­et. När projekt­et godkänts av Trygg BRF betyder det att det uppfyller fler och tuffare villkor än vad lagstiftningen och myndigheternas regelverk kräver. Kraven som ska uppfyllas kan delas in i tre kategorier: ekonomi, långsiktighet och trygghet.

- En bostads­affär är ofta den största affären man gör i sitt liv, säger Malin Castenvik, försäljningschef på Besqab. Därför är det viktigt för oss att kunna presentera en bostads­rätts­förening med hållbar ekonomi och att den kan jämföras med andra bostads­rätts­föreningar.

Kontaktpersoner:
Staffan Grundmark, regionchef, 08-409 416 30, staffan.grundmark@besqab.se

Malin Castenvik, försäljningschef, 08-409 415 37, malin.castenvik@besqab.se

Trygg Bostads­rätts­marknad är ett branschinitiativ och en organisation för stärkt konsumentskydd på bostads­marknaden. Med märkningen Trygg BRF blir det enklare för den som köper en nyproducerad bostads­rätt att göra ett klokt val. Initiativet Trygg Bostads­rätts­marknad är stiftat av bostads­aktörerna Besqab, OBOS, JM, Peab, Skanska, Veidekke och Bostads­rätterna. För att säkerställa en rättssäker process utfärdas själva märkningen Trygg BRF av den oberoende aktören Gar-Bo.