Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Slutsålt i Aros Bostads­ projekt Nockebyn i Bromma

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har sålt slut samtliga bostäder i projektet Nockebyn, Bromma före färdigställande.

Nockebyn består av fem flerfamiljshus om totalt 49 bostads­rätts­lägenheter samt ett parhus i äganderättsform. Projektet, som är beläget i en skogsbacke invid Nockebyhov, är ritat av arkitektbyrån DinellJohansson. Byggnationen startades i maj 2019 och färdigställande beräknas till våren 2021. Det är Aros Bostads­ tredje projekt under 2020 där bostäderna sålt slut före färdigställande.

Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef Aros Bostad:
”Det känns jätteroligt att vi kan lägga ytterligare ett slutsålt projekt till handlingarna för 2020. Den starka efterfrågan för nyproducerade bostads­rätter som vi såg under sommaren har fortsatt under hösten. Det småskaliga Nockebyn är ett bra exempel på Aros Bostads­ förmåga att anpassa bostäderna utifrån läge och målgrupp.”

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 280 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har nio projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Ladda ner

Bilder

  • Arosbostad_Nockebyn.jpg
  • nockebyn_arosbostad.jpg