Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad bjuder in till presentation av rapporten för Q3 2021, fredag 26 november kl. 9.00

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) bjuder in till digital presentation av delårsrapporten för januari – september 2021. Rapporten presenteras och kommenteras av VD Magnus Andersson och vice VD/CFO Ken Wendelin.

Presentationen sänds genom Financial Hearings fredag 26 november kl. 9.00. 
Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna. Föranmälan behövs ej. Sändningen, som hålls på svenska, går även att se i efterhand.

Länk till sändningen: https://financialhearings.com/event/13611

Delårsrapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på www.arosbostad.se/investerare från fredag 26 november kl. 7.30.

Om Aros Bostad  
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 

Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver per den 30 juni 2021 totalt 30 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 500 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00