Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tar ett första spadtag för nästa etapp av Invernesshöjden

Magnus Andersson, VD för Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tillsammans med NCC Bostad Stockholms avdelningschef Annika Grönberg och Byggnadsnämndens ordförande Claës Breitholtz tagit det första spadtaget för ytterligare 155 lägenheter in Invernesshöjden. Bostads­projektet motsvarar den andra etappen av totalt fyra inom Invernesshöjden i Danderyd.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
Det har varit en lång och spännande resa med Invernesshöjden. Nyligen slutfördes första etappen, helt enligt tidplan och med mycket bra resultat, och för två veckor sedan fick vi bygglov för den andra etappen. Vi ser nu fram emot att fortsätta utvecklingen av Invernesshöjden som totalt kommer att omfatta över 400 bostäder.”

Claës Breitholtz, Byggnadsnämndens ordförande Danderyd säger:
”Danderyd är den nionde tätast bebyggda kommunen i landet. Vi jobbar efter ledordet att komplettera, inte exploatera, för att få en bra blandning av bostäder och ser gärna att det flyttar fler barnfamiljer till kommunen. Invernesshöjden är ett fint tillskott till den här platsen och resultatet av ett jättebra samarbete.”

Annika Grönberg, Avdelningschef Bostad Stockholm, NCC Building Sweden säger:
”Invernesshöjden är ett mycket lyckat projekt som vi är stolta över. Det är tydligt att vi har lyckats skapa en god arbetsmiljö där medarbetarna tycker om att arbeta i projektet, vilket har en tydlig positiv effekt på leveransen.”

Bostads­projektet Invernesshöjden, som ägs av Aros Bostads­ fond ”Aros Bostad IV”, omfattar totalt 421 bostäder i Danderyd. Inflyttning pågår av den första etappen och den andra etappen räknas som produktionsstartad under det andra kvartalet, då markarbeten har påbörjats. NCC Sverige AB ansvarar för entreprenaden i både den första och andra etappen. 

Om Aros Bostad  
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 

Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver per den 30 juni 2021 totalt 30 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 500 bostäder. 

Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00