Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tecknar avtal med Moelven och startar nytt bostads­projekt i Nacka

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat avtal avseende en totalentreprenad med Moelven Byggmodul AB (”Moelven”) och produktionsstartar därmed Ektorpsbacken i Nacka. Utvecklings­projektet omfattar totalt 52 lägenheter i ett bostads­hus, med stommar och fasader av trä.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
”Ektorpsbacken är vårt fjärde projekt i Nacka och det femte utvecklings­projektet som vi startar i år. Vi har inväntat en ny detaljplan för området så det är roligt att äntligen kunna starta projektet. Ektorpsbacken ligger inom ett etablerat villakvarter och jag tycker att vi har lyckats få till arkitekturen i samspel med både omkringliggande bebyggelse och de gamla ekarna som bevaras intill huset.”

Huset har träfasad och industriellt producerade stommar av trä, vilket ger ett både sunt och byggnadsmässigt effektivt hus. Bostads­projektet, som är ritat av DinellJohansson, genomförs inom fonden Aros Bostad III och förväntas vara färdigställt under våren 2023. Den nya detaljplanen för området vann laga kraft under sommaren 2021.

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad  
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 


Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver per den 30 juni 2021 totalt 30 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 500 bostäder. 

Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

 

Bilder

  • Exterior2.jpeg
  • Vardagsrum_A1102.JPG
  • kok_A1105.JPG